TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, không chính quy (vừa làm vừa học, chuyên tu, từ xa, mở rộng…)
Thông báo chiêu sinh đào tạo An toàn Vệ sinh Lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Thông báo chiêu sinh đào tạo An toàn Vệ sinh Lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Thời gian tập huấn: 02 ngày Thứ 7 (25/2/2017 và 04/3/2017), Đối tượng: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG