TUYỂN SINH
Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở

Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở

Lớp tổ chức vào 03 ngày thứ 7 hàng tuần, Đặc biệt nội dung về "Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở" và triển khai những văn bản mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thông báo tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, không chính quy (vừa làm vừa học, chuyên tu, từ xa, mở rộng…)
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG