TUYỂN SINH
Thông báo chiêu sinh Lớp Lý luận & Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học năm 2017

Thông báo chiêu sinh Lớp Lý luận & Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học năm 2017

Thời gian đào tạo 04 tháng, mỗi tháng tập trung 10 ngày, thời gian đăng ký đến hết tháng 02/2017, học tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo Nghiệp vụ Luật sư

Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo Nghiệp vụ Luật sư

Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo Nghiệp vụ Luật sư, Thời gian đào tạo: 10-12 tháng, Hình thức đào tạo: Mỗi tháng tập trung 10 ngày (trong giờ hành chính)
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG