TUYỂN SINH
Thông báo chiêu sinh Lớp Tập huấn "Nghệ thuật nói trước công chúng"

Thông báo chiêu sinh Lớp Tập huấn "Nghệ thuật nói trước công chúng"

Thời gian học: vào 02 ngày thứ Bảy (Ngày 19/11 và 26/11/2016). Giảng viên là Thầy Trần Trung Quang. Phương pháp giảng dạy sinh động, lôi cuốn, giúp học viên nhanh chóng nắm bắt và tiếp thu vấn đề một cách hiệu quả nhất.
THÔNG BÁO chiêu sinh đào tạo An toàn Lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

THÔNG BÁO chiêu sinh đào tạo An toàn Lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Lớp tập huấn đào tạo 02 nhóm: Nhóm 1 (người làm công tác quản lý) và Nhóm 4 (người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5) thời lượng 16 giờ.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG