TUYỂN SINH
THÔNG BÁO tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 1 và Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

THÔNG BÁO tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 1 và Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 31/5/2017 - Thời gian thi tuyển: dự kiến trong tháng 6/2017
Thông báo chiêu sinh Lớp Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động và Môi Trường

Thông báo chiêu sinh Lớp Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động và Môi Trường

Thông báo chiêu sinh Lớp Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động và Môi Trường, gồm 02 lớp ban ngày và ban đêm, lớp ban ngày thời gian đào tạo 3,5 tháng, lớp ban đêm thời gian đào tạo 5 tháng.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG